top of page
EDM_aug2021-03-2.jpg

疫情后時期,管理趨於重要,歷年發展週期經濟不穩及因素不明,各行各業獲得以數據為預測下的財務報告,尋求方法準確可靠的財務分析數據以決策決策速度,故自動化需求更趨盛行。數據分析的複雜程度及程度新的挑戰變革引領的類型問題為最高及持續性,要盡快趕上遙遙工作的距離,提升管理。

機器人流程自動化 (RPA)的調度程序也能見效,重複的手轉自動化也能看到效果,完成的時間和減少人為錯誤,其結果在處理帳目中每天大量的發票及應付項時,最明顯的AP自動化財務管理帶來最大的收益。

,企業也對帶來工作帶來的主動網路安全問題。2019-09-20 09:08:00 來源: 2019-08-07 09:00:00

政府正推出資助,其金額高達$1,500萬想了解更多實踐、更高適用性和系統的新功能網方案的可用性,更多的政府支持?

立即登記由FlexSystem及LMHK合辦的免費研討會「智能誘導後監控財務管理勝利」,出席者更可獲贈50美元咖啡禮券

研討會詳請

日期
時間
地點
語言
適合對象

2021年9月16日
上午10時至11時35分(9時30分開始登記入場)
尖沙咀凱悅酒店大堂會議室
廣東話
正計劃為企業升級財務管理系統的管理人員

研討會

10:00 - 10:40     後疫情管理新方向

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     講者:陳以誠先生

10:45 - 11:05     應付賬款及未來會計趨勢新:RPA自動化處理

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   講者:郭先生

11:05 - 11:20     方案面對的網絡威脅及防護解決方案

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   講者:郭先生

11:20 - 11:35     香港創新發展企業如何運用大灣區及香港

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   講者:Iris Fu博士

09:30 - 10:00     領領接受換咖啡禮券

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

10:40 - 10:45      休5

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

費用全免,臨研討會更可獲贈50美元咖啡禮券!

​特別講者

Dr Iris Fu.jpeg

傅虹博士
LMHK
首級高級資助顧問

IMG_8761 copy.jpg

郭先生

彈性系統項目經理

763233000001306407_zc_v5_1629102663426_edm_aug2021_05_(3).jpg
bottom of page